Mobirise

Celoslovenská klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká sa na pôde Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici koná od roku 2016. Každoročne prebieha v sólovej hre a od roku 2017 aj v štvorručnej hre. Súťaž vznikla z podnetu dlhodobej podpory interpretácie a vzniku slovenskej klavírnej tvorby a jej preniknutiu medzi mladých klaviristov. 

Sprievodný program podujatia každoročne tvorí koncert (poprední slovenskí klavírni interpreti spolu s laureátmi predchádzajúcich ročníkov), ktorý sa koná v predvečer súťaže. Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici sa okrem organizovania samotnej súťaže, podarilo už dvakrát vydať zborník skladieb najmladšej generácie slovenských skladateľov (2016, 2018).

Mobirise
Umeleckým garantom súťaže je docentka Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., ktorá je vedúcou Katedry klávesových nástrojov na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Členmi odbornej poroty sú každoročne pedagógovia vysokých umeleckých škôl a konzervatórií. 
Free AI Website Maker