Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici

vyhlasuje 7. ročník klavírnej súťaže

Banskoštiavnické kladivká

Mobirise

Organizátor: Základná umelecká škola Banská Štiavnica

Termín konania súťaže:     15. - 16. máj 2024

Miesto konania: ZUŠ Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica

Harmonogram súťaže:  15. máj: 1. - 3. kategória sólovej hry + 1. - 2. kategória štvorručnej hry
                                             16. máj: 4. - 5. kategória sólovej hry + 3. - 4. kategória štvorručnej hry
Podmienky súťaže:
Súťaž bude prebiehať v nasledujúcich kategóriách.

Kategórie: sólová hra                                        minutáž

1. kategória: žiaci do 9 rokov (vrátane)               2 - 4 min.

2. kategória: žiaci do 11 rokov (vrátane)             4 - 5 min.

3. kategória: žiaci do 13 rokov (vrátane)             5 - 7 min.

4. kategória: žiaci do 16 rokov (vrátane)             7 - 9 min.

5. kategória: žiaci do 20 rokov (vrátane)             9 - 12 min. 

Repertoár:

Žiak zahrá najmenej dve skladby. Podmienkou je dodržať dané časové limity. Podmienkou súťaže je hra spamäti

        1. Maximálne jedna skladba svetovej literatúry.

        2. Minimálne jedna skladba žijúceho slovenského skladateľa.

Kategórie: štvorručná hra                                                        minutáž

1. kategória: vekový priemer žiakov do 11 rokov (vrátane)      3 - 5 min. 

2. kategória: vekový priemer žiakov do 13 rokov (vrátane)      5 - 7 min. 

3. kategória: vekový priemer žiakov do 15 rokov (vrátane)      7 - 10 min. 

4. kategória: vekový priemer žiakov do 20 rokov (vrátane)      9 - 13 min.

Repertoár:

Žiaci zahrajú najmenej dve ľubovoľné skladby – len pôvodné klasické skladby napísané pre štvorručný klavír (nie prepisy, úpravy a podobne).

Minimálne jedna skladba musí byť od žijúceho slovenského skladateľa.

Je potrebné dodržať dané časové limity. Hra spamäti nie je podmienkou. Nie je povolené otáčanie nôt treťou osobou.


Správnosť súťažného repertoáru môžete konzultovať vopred na nižšie uvedených kontaktoch. Pri výbere diel slovenských skladateľov odporúčame literatúru hľadať na:

zborník sólových skladieb Banskoštiavnické kladivká 2016

zborník štvorručných skladieb Banskoštiavnické kladivká 2018

http://www.musicaslovaca.sk

http://www.newmusicforkids.org

https://hc.sk

Ceny:

Laureát súťaže
Absolútny víťaz štvorručnej hry 
Cena AU v B. Bystrici 
Cena pre najmladšieho účastníka 

Všetci súťažiaci budú zaradení do zlatého, strieborného, alebo bronzového pásma a obdržia diplom a malú vecnú cenu.
Výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota, ktorej členov vyberá organizátor.
Proti výsledkom súťaže sa nie je možné odvolať.
Organizačné pokyny:
Záväznú prihlášku, ktorú nájdete v sekcii Na stiahnutie, treba zaslať mailom na:
(prihlášku je potrebné pred vypĺňaním stiahnuť do počítača) 

bskladivka@gmail.com
najneskôr do 15. apríla 2024

Poplatky: 

15 € - osoba (žiak, učiteľ, dozor, rodič)

- pri štvorručnej hre platí len žiak, ktorý nesúťažil v sólovej hre

6 € - obed

Údaje pre zaplatenie účastníckeho poplatku Vám budú zaslané po zaregistrovaní prihlášky organizátorom. Prosíme neplatiť vopred!


V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže, občerstvenie, ceny pre súťažiacich, koncert. Ak má účastník záujem o vegetariánsky/bezlepkový obed, uvedie počet v prihláške, v opačnom prípade dostane obed zvolený organizátorom.

V prípade neúčasti poplatok nebude vrátený. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Ubytovanie a ďalšie stravovanie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom:

mailu: bskladivka@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/bskladivka/, https://www.facebook.com/zusbs/

Web: https://zusbs.sk

alebo tel. číslach:

+421 948 003 695 - Mgr. art. Martin Jánošík, ArtD. (klavírne oddelenie)

+421 911 435 728 - kancelária ZUŠ

+421 911 435 729 - Mrg. Irena Chovanová, riaditeľka ZUŠ


Tešíme sa na Vašu účasť!

Free AI Website Maker