Klavírno - skladateľský workshop


V utorok 15. januára 2019 sa na pôde ZUŠ v Banskej Štiavnici konal klavírno - skladateľský workshop pod vedením hudobného skladateľa Tomáša Boroša a klaviristu Ivana Šillera, na ktorom sa okrem domácich žiakov a učiteľov zúčastnili i učitelia zo ZUŠ z celého Slovenska. Po workshope nasledoval klavírny koncert, na ktorom zazneli Borošove i Kurtágove skladby.

Workshop prebiehal pod vedením lektorov:

Tomáš Boroš (1971) po skončení štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (hudobná výchova v kombinácii slovenský jazyk a literatúra) pokračoval v štúdiu skladby a hry na klavíri na VŠMU (Bokes – skladba, Paulechová-Niederdorfer – klavír). Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. V rokoch 2005 – 2010 vyučoval hru na klavíri a kompozíciu na ZUŠ Exnárova. Od roku 2010 je vysokoškolským pedagógom na Pedagogickej fakulte UK, kde vyučuje hudobno-pedagogické predmety. V rokoch 2012 – 2015 bol vedúcim Katedry hudobnej výchovy. Na CZŠ Narnia vedie experimentálnu triedu, realizuje workshopy pre učiteľov i deti. Jeho hudobné diela zaznievajú na koncertoch, festivaloch, sú súčasťou profi lových CD albumov slovenských interpretov (VENI ensemble, Elena Letňanová, Milan Paľa, Eva Šušková). Boroš spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom i Metodicko-pedagogickým centrom. V roku 2015 mu vyšla zbierka modelov pre elementárnu improvizáciu a kompozíciu Skladačky.

Ivan Šiller študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre
for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik
Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby,
ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii
výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi,
s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble,
Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY, či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days – ocenený v rámci Rádio_Head Awards 2014. V roku 2016 sa stal umeleckým riaditeľom vzdelávacieho
projektu SUPERAR, ktorý sa koná v spolupráci
s viedenským chlapčenským zborom a Konzerthaus
Wien. V roku 2016 bol súbor Cluster ensemble nominovaný na cenu Nadácie Tatra banky za album Cluster ensemble Plays Philip Glass, na cenu Krištáľové krídlo v kategórii hudba a na cenu Radio_Head Award v kategórii klasická hudba.

Landing Page Creator