Banskoštiavnické kladivká 2017

        Po úspešnom prvom ročníku súťažnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká“ v máji 2016 usporiadala ZUŠ v Banskej Štiavnici jej 2. ročník. Ten bol poctou štyrom významným slovenským skladateľom. 3. apríla sa dožil 90 rokov Ladislav Burlas, 5. júla oslávi okrúhle životné jubileum 70 rokov Igor Dibák, 7. júla uplynie 30 rokov od smrti Tibora Freša a 13. júla si pripomenieme 30 rokov od úmrtia Ilja Zeljenku. Súťažný repertoár mladých klaviristov, žiakov ZUŠ z celého Slovenska musel obsahovať aspoň jednu skladbu od týchto v roku 2017 jubilujúcich autorov.

        V predvečer súťaže sa konal Klavírny koncert pani docentky a vedúcej Katedry klávesových nástrojov Akadémie umení v Banskej Bystrici Evy Cáhovej, ktorá si pozvala aj svojho šikovného kolegu, klavírneho koncertného majstra a pedagóga Maroša Klátika. V publiku koncertnej sály ZUŠ boli v stredu 3. mája prítomní aj niektorí so súťažiacich so vzdialenejších ZUŠ-iek (Košice, Žilina), aby si najskôr vypočuli laureátku ostatného ročníka Tünde Luczkayovú zo ZUŠ Valaliky Košice. Tá sa predstavila 4 klavírnymi skladbami: „Puszta“ od Ferenca Liszta, „Sarabanda s variáciami“ od Ivana Valentu „Sedem krátkych skladieb“ (č. 2, 4, 7) od Artura Honeggera a „Prelude“ od Róberta Krausa. ZUŠ je prípravou na ďalšie umelecké vzdelávanie na konzervatóriách, preto bolo obohacujúce počuť klavírny výkon mladej žilinskej konzervatoristky Zuzany Petríkovej, ktorá svoj talent predviedla v dvoch skladbách Frederika Chopina „Fantasie impromptu op. 66 cis-mol a Moritza Moszkowskeho Etuda op. 72, č. 11 As-dur.

        Nasledovalo klavírne „Prelúdium, fúga a variácie op. 18 Cesara Francka, ktoré interpretoval náš vzácny hosť Maroš Klátik. Potom program gradoval efektnými úpravami slovenských ľudových piesní pre štvorručný klavír „Tance so Slovenska“ . Ich autor slovenský skladateľ Tibor Andrašovan vychádzal z muzikality a jedinečnosti slovenských regiónov. My sme mohli túto bohatosť nachádzať v častiach „Volanie leta“, „Dupák“ a „Čertova karička“. Najpôsobivejšie boli „Andalúzske tance“ časti „Rythmo“ „Sentimento“ a „Gratia el Vito“ napísané pre dva klavíre, ktoré naši vzácni hostia pani Cáhová a pán Klátik predviedli s takou bravúrnosťou, ľahkosťou, technickou i interpretačnou zrelosťou, že sa prítomným v koncertnej sále ZUŠ zatajoval i dych.
        Vo štvrtok už ZUŠ-ka otvorila svoje brány účastníkom 2. ročníka klavírnej prehliadky Banskoštiavnické kladivká 2017. Do starobylej Banskej Štiavnice spätej viac s baníckymi kladivkami nám svoje umenie prišlo predviesť 50 mladých klaviristov z celého Slovenska. Pripravovali ich obetaví pedagógovia z 22 základných umeleckých škôl: ZUŠ Poprad, ZUŠ Modrý kameň, ZUŠ Valaliky Košice, Súkromná ZUŠ Jánoš, Mostová, Ružomberok, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, ZUŠ Spišská Belá, ZUS Ilava, ZUŠ Sliač, Súkromná ZUŠ Lavuta, Banská Bystrica, ZUŠ Medzev, Spojená škola - ZUŠ Sládkovičovo, ZUŠ Dolný Štál, ZUŠ Smižany, ZUŠ Púchov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica, ZUŠ Brezno, Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej Nitra, ZUŠ Exnárova 6 Bratislava, ZUŠ sv. Cecílie Bratislava ZUŠ Ivanka pri Dunaji, domáca ZUŠ Banská Štiavnica.

Súťažiaci rozdelení do 5. kategórií podľa veku postupne roztancovali kladivká nášho banskoštiavnického klavírneho krídla, ktoré originálnym spôsobom rozozvučali struny ukryté v jeho mohutnom tele. Ako kvalitne sa podarilo mladým klaviristom interpretovať vybraté skladby, ako správne dynamicky, rytmicky, agogicky a výrazovo zvládli svoje vystúpenie hodnotila odborná porota v zložení - predsedníčka poroty - doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., Akadémia umení, B. Bystrica a členovia - doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Akadémia umení, B. Bystrica, - MgA. Maroš Klátik, ArtD., Akadémia umení, B. Bystrica a Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., ArtD., Pedagogická fakulta UK, Bratislava.

        Bol to deň slovenskej klavírnej tvorby, ale v programoch zazneli aj diela R. Schumanna, L. van Beethovena, B. Smetanu, J.S. Bacha, E. H. Griega, S. Jopina, P.I. Čajkovského, či F. Chopina. Milým počinom voči organizátorovi bol výber skladby nášho domáceho hudobného skladateľa a pána učiteľa Martina Jánošíka z cyklu „Čo mi deti napísali“ , ktorého 2. časť „Tanec“ si pripravila Nela Kmecová zo ZUŠ Valaliky Košice. Pred štvrtou hodinou popoludní sa konalo slávnostné vyhodnotenie. Každý výkon si zaslúžil pochvalu poroty a bol ocenený bronzovým, strieborným alebo zlatým pásmom (kompletná výsledková listina na www.zusbanskastiavnica.edupage.org).

        Poďakovaním za hodiny strávené vo vyučovacom procese na ceste hľadania krás hudby, za hodiny cvičenia ako i všetky skvelé výkony na tohtoročných „Kladivkách“ bola „tiramisu –torta“ ako špeciálna cena riaditeľky ZUŠ Mgr. Ireny Chovanovej. Tá ešte pred ochutnávkou tejto sladkej a voňavej dobroty poďakovala celému ZUŠ-kárskemu prípravnému a organizačnému tímu na čele s Martinom Jánošíkom, všetkým sponzorom a podporovateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k zdarnému priebehu súťaže a šíreniu dobrého mena školy a mesta. Boli nimi Hudobný fond, mesto Banská Štiavnica, hudobniny Musicmania Žiar nad Hronom, firma Comex, firma Allcom, Tomáš Ciglan, Anna Petrželová, Anna Chovanová, Peter Jánošík ako i členovia odbornej poroty.Výsledky a program 2. ročníka súťaže

Offline Website Maker