vyhlasuje 5. ročník klavírnej súťaže

Banskoštiavnické kladivká 2024


Výsledky 7. ročníka klavírnej súťaže

Laureát súťaže
Timotej Lesák
(ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok)

Laureáti štvorručnej hry
Stanislav Palúch 
Kotoko Takine
(ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava)

Cena AU za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa
Timotej Lesák
(ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok)Cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa
1. kategória
porota neudelila

2. kategória
Elena Tschegg
(ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava)

3. kategória
Timotej Lesák
(ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok)

4. kategória
Matúš Hodermarský
(ZUŠ Sliač)

5. kategória
porota neudelila


Najmladší účastník
Dorota Gotthardová
(ZUŠ Exnárova 6, Bratislava)
AI Website Creator