Banskoštiavnické kladivká 2018

        ZUŠ v Banskej Štiavnici zorganizovala po tretí krát celoslovenskú klavírnu prehliadku „Banskoštiavnické kladivká 2018“. Je potešujúce, že sa každým rokom záujem o našu klavírnu prehliadku zvyšuje. V r. 2016 sa súťaže zúčastnilo 45 súťažiacich, v roku 2017 55 a do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až 91 súťažiacich. Jedným z dôvodov tohto rastu môže byť skutočnosť, že viacerí žiaci i pedagógovia sú očarení bohatou baníckou históriou, nádhernými kultúrnymi pamiatkami a čarom a duchom, ktoré nesie v sebe naše starobylé mesto. Pevne veríme, že tým druhým, podstatnejším dôvodom veľkého záujmu o „Banskoštiavnické kladivká“ je kvalita súťaže samotnej, nádherné výkony súťažiacich, profesionálna práca odbornej poroty a vrelý prístup domácich hostiteľov. Pán učiteľ Mgr.art. Martin Jánošík, ArtD. tak ako v roku 2016 inicioval vydanie zborníka skladieb slovenských skladateľov s cieľom obohatiť notový materiál pre žiakov hry na klavír na ZUŠ.
        V predvečer súťaže (2. mája) sa konal v ZUŠ Klavírny koncert troch výnimočných klaviristov. Ako prvý sa predstavil šikovný laureát minulého ročníka zo ZUŠ Poprad Róbert Hruška, ktorý pod pedagogickým vedením p. uč. Evy Karhútovej priniesol len za posledné obdobie významné ocenenia (zlaté pásmo z regionálnej klavírnej prehliadky v Spišskej Novej Vsi ako aj prvé medzinárodné skúsenosti na „Broumovskej klávese“ v Broumove –ČR. Tu v B. Štiavnici sa predstavil programom: J. S. Bach: Prelúdium a Fúga G dur č. 15, BWV 884, TK II, F. Chopin: Polonéza B dur, op. 71, č. 2, F. Chopin: Etuda cis mol, op. 10, č. 4, I. Zeljenka: Klavírne bagately, II. zošit - XII. recitovať s barokovým pátosom, VII. spevne, XIV. pravideľne a pichľavo. 
        Tvorbu slovenských skladateľov si „Horalskou suitou“ Eugena Suchoňa uctila naša pani učiteľka klavíra a poslucháčka AU v BB Paulína Turčanová, Dis.art. V častiach Rapsódia a Nocturno predviedla svoj veľký talent a technicko-interpretačné zručnosti. Pedagóg AU v B. Bystrici MgrA. Maroš Klátik, ArtD. ponúkol „Variations sérieuses“, op. 54 F. M. – Bartholdyho a „Obrázky z výstavy“ M. P. Mussorgského. Známa promenáda „Kartiniek“ lemovala obrazy „Škriatka“, „Starého hradu“, Bydla“, „Tanec nevyliahnutých kuriatok“, „Samuela Goldberga“ , „Schmulyho“, Trh v Limoges“ ,“Katakomby“, „Domček na stračej nôžke“ a „Veľkú bránu kyjevskú“.        Nasledujúci súťažný deň si svoje interpretačné schopnosti zmerali mladí klaviristi zo ZUŠ J. Melkoviča, ZUŠ Valaliky, Púchov, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa, Smižany, Sliač, Zvolen, Nová Baňa, Brezno, Poprad, Senec, Modra, Ilava, Stará Turá, Revúca, Tvrdošín, ZUŠ M. Hemerkovej, Košice, ZUŠ Sládkovičovo, Poltár, ZUŠ Exnárova, Bratislava, ZUŠ L. Árvaya, Žilina, ZUŠ sv. Košických mučeníkov, Košice, zo SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica, zo SZUŠ H. Madariovej, Nitra, zo ZUŠ Z. S. Parákovej, Žiar nad Hronom, ZUŠ S. Stračinu, Detva, ZUŠ J. Haydna, Galanta, zo ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava, zo ZUŠ M. Sch. Trnavského, Trnava, zo SZUŠ Quo Vadis, Zvolen, zo SZUŠ Jánoš, Ružomberok, ZUŠ J. Albrechta, Bratislava, Michalovce, Kláštor pod Znievom. Ťažkej úlohy, určiť, ktorý z predvedených výkonov je hodný zlatého, strieborného, či bronzového pásma sa podujala ctená porota v zložení: doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., predsedníčka poroty, AU BB, doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., AU BB, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., ArtD. Univerzita Komenského BA, Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD., Cirkevné konzervatórium BA, MgA. Maroš Klátik, ArtD., AU BB,  Mgr. art. Michael Berki, Konzervatórium Žilina.

        Pre veľký záujem (91 súťažiacich) sa po prvý krát súťažilo na dvoch miestach. Jedna časť predvádzala svoje umenie v koncertnej sále ZUŠ a druhá polovica vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra. 3. ročník prehliadky priniesol aj novinku - kategóriu štvorručnej hry. V popoludňajších hodinách sme sa všetci presunuli do Kina Akademik. Tam hlavný iniciátor, organizátor a koordinátor projektu Mgr.art. Martin Jánošík ArtD., vyhlásil výsledky 3. ročníka klavírnej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl - Banskoštiavnické kladivká 2018. Porota udelila tieto hlavné ceny: Laureátom súťaže sa stal David Fančovič (ZUŠ J. Albrechta, Bratislava). Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa 1. – 2. kat. si odniesol Matej Osvald (ZUŠ Senec) za skladbu Juraja Hatríka: „Motýľ“. Cena Akadémie umení B. Bystrica za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa 3. – 5. kat putovala Anne Sabuchovej (SZUŠ Jánoš, Ružomberok) za skladbu Petra Duchnického: Omrvinky III. Za najaktívnejší prístup s predstavením najväčšieho počtu žiakov získala Cenu Akadémie umení v BB ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina. Celkovými víťazmi v 4-ručnej hre sa stali Ajna Marosz a Matúš Buček zo ZUŠ L. Árvaya, Žilina. Najmladším účastníkom, účastníčkou bola 7 ročná Viktória Matúšková zo ZUŠ Poltár. Matej Osvald a Anna Sabuchová ocenení za najlepšiu štvorručnú interpretáciu skladby slovenského skladateľa. Kompletné výsledky nájdete na www.zusbanskasiavnica.edupage.org.
        Veríme, že potešení skvelými výkonmi, obdarení hodnotnými cenami a posilnení sladkou tiraminu - tortou na záver vyhodnotenia odchádzali všetci súťažiaci i pedagógovia s dobrým pocitom a radi sa vrátia do B. Štiavnice zas. Zo srdca im blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl do budúcna. Za obrovské nasadenie pri zorganizovaní takého veľkého celoslovenského podujatia ďakujem celému tímu ZUŠ, obzvlášť však Martinovi Jánošíkovi za všetky námahy spojené s realizáciou tejto peknej myšlienky. Veď vydávať tvorbu slovenských skladateľov a hrou na klavír ju približovať mládeži, pritiahnuť do B. Štiavnice viac ako 130 účastníkov a kvalitnou prácou šíriť dobré meno ZUŠ a celého mesta, nedokáže každý.
        Aktuálny ročník pripravila ZUŠ aj vďaka partnerom a sponzorom: Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Štiavnica, Hudobný fond, Comex Banská Štiavnica, KC Banská Štiavnica, hudobniny MusicMania Žiar nad Hronom, DIMI Home studio a Piercom Banská Štiavnica. Za pomoc pri fotodokumentácii Lubkovi Lužinovi a Dodovi Klimkovi.
Ďakujeme!Kompletné výsledky a program 3. ročníka sútaže. Zborník štvorručných skladieb vydaný s tretím ročníkom súťaže.
Mobirise

Free AI Website Creator