BANSKOŠTIAVNICKÉ
KLADIVKÁ 2019

S históriou Banskej Štiavnice sa spájajú železné kladivká ako pracovný nástroj baníkov, drevené kladivko klopačky a 4 roky už aj plstené kladivká prostredníctvom klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká. Hlavným poslaním súťaže je už od jej vzniku spropagovať a spopularizovať súčasnú slovenskú klavírnu tvorbu.

6. a 7. mája 2019 ZUŠ v Banskej Štiavnici privítala asi 200 účastníkov 4. ročníka celoslovenskej klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká. Jedinečnú interpretáciu prišlo prezentovať 140 žiakov v sólovej ako aj v 4-ručnej hre.

Andrea Bálešová a Tomáš Boroš, ako členovia slovenskej sekcie ISCM, sa svojím klavírnym majstrovstvom v predvečer súťažného dňa postarali o nevšedný umelecký zážitok. Na koncerte, ktorý tradične obohacuje program súťaže od jej začiatku, sa predstavili aj laureáti minulého ročníka Fančovič David zo ZUŠ J. Albrechta v Bratislave a Ajna Marosz s Matúšom Bučekom zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline.

Súťaž prebiehajúca súbežne v koncertnej sále ZUŠ a v Kultúrnom centre bola doslova maratónom klavírnych výkonov. Porotu tvorili aj tento rok renomovaní klavírni interpreti a pedagógovia. Predsedníčkou bola prodekanka Akadémie umení v B. Bystrici Jana Škvarková, členmi Jordana Palovičová, Maroš Klátik, Peter Špilák, Andrea Bálešová a hudobný skladateľ Tomáš Boroš. Počas celého dňa odznelo veľké množstvo klavírnych skladieb svetových, no najmä slovenských autorov. Medzi najčastejšie hrané patrili práve Borošove skladby, na ktorého tvorbu bol 4. ročník zameraný a v spolupráci s ISCM bola udelená aj Cena ISCM.

Aj napriek rekordnému počtu súťažiacich a zúčastnených ZUŠ kvantita neprevýšila kvalitu podaných súťažných výkonov, ktoré zdobili celý priebeh podujatia.. Laureátom súťaže sa stala Emily Viktória Grígerová zo ZUŠ M. Hemerkovej v Košiciach. Celkovými víťazmi v 4-ručnej hre sa stali Simon Burcl a Teo Burcl zo SZUŠ Nitra. Cenu Akadémie umení za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľ získal Ivan Zadrabaj zo ZUŠ Nové Zámky za skladbu Františka Királyho Boj o tajomný hrad v Karpatoch. Cenu Akadémie umení za výnimočný interpretačný výkon udelila porota Adamovi Mihaličkovi zo SZUŠ H. Madariovej v Nitre. Špeciálnu cenu ISCM za najlepšiu interpretáciu skladby Tomáša Boroša získala Lívia Šušovicová zo ZUŠ Nová Baňa a Bianka Zacharové zo ZUŠ Mai Hurbanovo. Najmladším účastníkom súťaže bola 7 ročná Sára Štrelingerová zo SZUŠ H. Madariovej v Nitre. Sladkou odmenou za celodenné výnimočné výkony bola už tradične tiramisu torta od riaditeľky ZUŠ v Banskej Štiavnici.

Poďakovanie patrí Fondu na podporu umenia, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Mestu Banská Štiavnica a SOZE, ktorí z verejných zdrojov podporili súťaž, ale i ostatným sponzorom, bez pomoci ktorých by podujatie nebolo možné zorganizovať.

Veď tí, ktorí hudbe a umeniu zasvätia svoj život, nielenže kultivujú svoju osobnosť, ale prinášajú do našej spoločnosti také hodnoty, ktoré nemožno merať peniazmi.

Kompletné výsledky pre všetky kategórie sólovej i štvorručnej hry:

Podujatie podporili:

Mobirise

Drag & Drop Website Builder