vyhlasuje 5. ročník klavírnej súťaže

Banskoštiavnické kladivká 2024


Výsledky 7. ročníka klavírnej súťaže

Laureát súťaže
Timotej 
(ZUŠ Poltár)

Laureáti štvorručnej hry
Karolína Malčeková
Nela Ondrejovičová

(ZUŠ Poltár)

Najmladší účastník
Lenka Dančová
(ZUŠ Exnárova 6, Bratislava)

Cena AU za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa
1. kategória
Karolína Malčeková
(ZUŠ Poltár)

2. kategória
Nela Ondrejovičová
(ZUŠ Poltár)

3. kategória
Nela Mašlejová
(ZUŠ Poprad)

4. kategória
Júlia Jochimová
(ZUŠ Zvolen)

5. kategória
Andrew Lesan
(ZUŠ Júliusa Kowalského, Bratislava)


No Code Website Builder