Banskoštiavnické kladivká 2016

        ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v stredu 11. mája účastníkov prvej klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2016“ . Neboli to banícke kladivká z erbu nášho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska.

        Na prvom ročníku tejto prehliadky zameranej na interpretáciu súčasnej slovenskej hudby pre detského interpréta sa predstavili súťažiaci z Banskej Štiavnice, Dudiniec, Poltára, Žiliny, Banskej Bystrice, Galanty, Brezna, Ružomberku, Zvolena a Košíc.
        Špecifikom tejto prehliadky, bola výzva nášho pána učiteľa Martina Jánošíka všetkým slovenským skladateľom, aby sa tvorivo zúčastnili na tvorbe ZBORNÍKA klavírnych skladieb pre detského interpréta. Na túto výzvu reagovalo viacero mladých nadaných autorov Anna Didiová , Peter Špilák, Zdenka Fekiačová-Skruteková ,Martin Jánošík, Róbert Kraus, Ľuboš Kubizna, Viliam Kudlej, Dana Rudíková, Alex Temnov a žiak štiavnickej ZUŠ Samuel Jakubík, ktorých skladby tvorili obsah novovzniknutého ZBORNÍKA.
Súťažný deň slávnostne v ZUŠ otvorili skladbou Badena Powella: „Valsa sem nome“ Zuzana Kovárová-Ladzianska (priečna flauta) a Róbert Boradajkevyč (gitara).
        Počas klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká“ sa predstavilo 30 súťažiacich, ktorí boli podľa veku zaradení do 5 kategórií. V 4. A 5. kategórii bola povinnou skladbou aj skladba slovenského autora.Interpretačné výkony hodnotila odborná porota v zložení: 
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD. (predsedníčka poroty)
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
Mgr. art. Marta Nemcová, ArtD.Po obedňajšej prestávke nasledovala odborná prednáška na tému:
„Inštruktívna tvorba banskobystrických skladateľov“ pani docentky Jany Škvarkovej určená prítomným pedagógom. Kompletné výsledky a program 1. ročníka sútaže. Zborník skladieb vydaný s prvým ročníkom súťaže.

Drag and Drop Website Builder