Srdečne Vás pozývame na náš odborný seminár! • KEDY:  29. február 2024
 • KDE:  ZUŠ Banská Štiavnica
 • PRE KOHO:  seminár je určený pre pedagógov klavíra, ale i HN na základných umeleckých                        školách
 • KTO A O ČOM: v dvoch prednáškach sa predstavia lektori:                                                        

  Andre Bálešová - prednáška na tému "Prierez slovenskej klavírnej tvorby pre                                                     deti so zreteľom na strednú a mladšiu generáciu skladateľov"
  Ivan Šiller - prednáška na tému "Rozšírené techniky hry na klavíri"

 • KEDY 2:  seminár tvoria 2 prednášky v trvaní cca 1,5 - 2 hodiny od 9:00 do 14:00
 • KAPACITA:  kapacita je obmedzená preto naváhajte s prihlásením
 • ZA KOĽKO:  symbolický poplatok 10€ hradený na mieste pri prezentácii

naši lektori

Andrea BÁLEŠOVÁ je absolventkou Konzervatória v Žiline (E. Kudjová) a VŠMU v Bratislave (C. Dianovský, I. Černecká). V štúdiách klavírnej hry, so zameraním na súčasnú hudbu, pokračovala na Kráľovskom Konzervatóriu v belgickom Gente u Daana Vandewalle.a zároveň sa intenzívne venovala štúdiu komornej hry pod vedením renomovaného pedagóga Marcela Lequeuxa. Na inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie Orpheus Institut Gent študovala v majstrovskej triede Jana Michielsa.
V r. 2005 ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave (Prof. Stanislav Zamborský). Svoje odborné vedomosti si rozšírila ďalším štúdiom na VŠMU v Bratislave v odbore Hudobná teória, ktoré ukončila bakalárskym stupňom.

Absolvovala majstrovské interpretačné kurzy u Pierre Jasmina, Eugena Indjića, Lazara Bermana, György Nádora, Petra Toperczera, aktívne participovala na majstrovských seminároch hudby 20.storočia u Alexeja Ljubimova a Jana Michielsa.

Andrea Bálešová sa venuje sólovej i komornej hudbe. Významné počiny v jej umeleckom zameraní dokumentuje aj množstvo premiér sólových a komorných skladieb domácich i zahraničných autorov na prestížnych pódiách (Holandsko, Belgicko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko). Popri umeleckej činnosti sa intenzívne venuje aj realizácii rôznych umeleckých a edukačných projektov, je autorkou a koordinátorkou projektu Students Meet Professionals.

Andrea Bálešová pôsobí aj ako pedagóg a vedúca odboru Hra na klavíri na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Za svoju pedagogickú činnosť získala viacero ocenení (Čestné ocenenie Konferenciou biskupov Slovenska za aktívnu a záslužnú prácu v katolíckom školstve, Cena primátora mesta Bratislavy za úspešnú prácu s mládežou).

Ivan Šiller študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY, či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days. V roku 2016 bol Cluster ensemble za svoje debutové CD nominovaný na cenu za umenie Nadácie Tatra banky, na Krištáľové krídlo a cenu Radio Head Awards.

viac na www.ivansiller.com

Offline Website Software